Upravit stránku

Předesíláme, že provoz ambulance probíhá s minimálním omezením ordinační doby a všichni členové našeho týmu se těší plnému zdraví!

Níže si přečtěte důležité aktuální informace o organizaci poskytování zdravotní péče v naší ambulanci v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2:

 v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a zrušte vaše objednání na našem pracovišti odesláním emailu protřednictvím objednacího formuláře na adresu objednani@gynekologienachod.cz nebo telefonicky na číslo 491421625

 

-pokud je vám více než 65 let, zvažte odložení preventivní prohlídky po odeznění epidemie

 

- v případě potřeby receptu či konzultace upřednostněte prosím elektronickou formu před osobním kontaktem! Recept Vám rádi zašleme prostřednictvím mailu či SMS!

 

- po dobu epidemie se prosím k vyšetření dostavte vždy sama, bez doprovodu!

 

- po příchodu si VŽDY desinfikujte ruce dávkovačem umístěným v čekárně

 

 

POKUD MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY, PROSÍME NEVSTUPUJTE VŮBEC DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ, INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU ODJEĎTE DOMŮ A TELEFONICKY INFORMUJTE VAŠEHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE:

                                                                      

máte zvýšenou tělesnou teplotu nad 37 stupňů Celsia                                              

máte kašel                                                                                                           

jste dušná při námaze i v klidu                                                                                 

jste unavená nebo schvácená                                                                       

máte bolesti více svalů a kloubů, které začaly v posledních 14ti dnech               

měla jste v posledních 14ti dnech kontakt s osobou s výše uvedenými příznaky

byla jste v posledních 14ti dnech v kontaktu s osobou umístěnou do karantény         

byla jste v posledních 14ti dnech v oblasti se zvýšeným rizikem nákazy:

                       

Vysoké riziko nákazy: Jižní Korea, Itálie, Írán, Francie, Německo, Španělsko, Čína

Střední riziko nákazy: USA, Japonsko, Švýcarsko, Velká Británie, Holandsko, Švédsko, Belgie, Norsko, Singapur, Hong Kong, Rakousko, Dánsko

 

 

PREVENCE - Jak se proti nákaze COVID-19 chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním a chřipkovém onemocnění:

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

dodržovat základní hygienická pravidla

používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

 

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 dle webu MZ ČR, k 11.3.2020:

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

 

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

 

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. Nejaktuálnější informace najdete vždy na webových stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Nahoru