Ultrazvukové vyšetření je jednou ze základních diagnostických metod v období těhotenství, které pro zobrazení tkání plodu i matky využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí. Nežádoucí účinky ultrazvukového vyšetření v těhotenství nebyly dosud prokázány, proto tato metoda patří k metodám bezpečným a navíc je zcela bezbolestná. Ultrazvuk se u těhotných provádí dvěma typy ultrazvukových sond. První je sonda vaginální,  která se zasouvá do pochvy a zobrazuje tak oblast malé pánve. Tato sonda je použitelná cca do 12. týdne gravidity. Poté již nastává období až do konce těhotenství, kdy  využíváme převážně sondu abdominální, neboli břišní (s výjimkou měření délky děložního čípku či ověření uložení dolního konce placenty).

 

Základní harmonogram ultrazvukového vyšetření v těhotenství

Potvrzení těhotenství

ženy se v tomto případě obvykle dostaví do gynekologické ambulance s podezřením na graviditu přibližně mezi 6.-9. týdnem těhotenství, počítáno od prvního dne poslední menstruace. Součástí vyšetření v této fázi je určení uložení gravidity (vyloučení, že se nejedná o mimoděložní těhotenství), zjištění četnosti (vícečetná gravidita) a vitality (životnosti) těhotenství. Dále je změřena vzdálenost mezi temenem a kostrčí zárodku (CRL), čímž získáme přesné stáří gravidity, a prohlédnuta základní anatomie zárodku. Součástí vyšetření je i zobrazení celé malé pánve, tzn. především dělohy a vaječníků.

Screeningové vyšetření v I. trimestru

je součástí kombinovaného prvotrimestrálního screeningu. Ultrazvukové vyšetření se provádí ve stáří plodu 11+3 týdne až 13+6 týdne těhotenství na specializovaných pracovištích s mezinárodní certifikací. Součástí vyšetření je určení stáří plodu a životaschopnosti plodu, změření NT (šíjového projasnění) a NB (nosní kůstky), jakožto ukazatelů případných vrozených chromozomálních vad, především Downova syndromu. Dále se vyšetření zaměřuje na celkovou morfologii (stavbu) plodu, zjišťuje se uložení placenty a v případě vícečetné gravidity i počet placent - průkaz chorionicity (jednovaječná či dvouvaječná dvojčata).

Screeningové vyšetření ve II. trimestru

provádí se mezi 20.-22. týdnem gravidity a je zaměřeno především na zjištění hrubých vrozených vývojových vad plodu. Součástí je samozřejmě změření biometrie plodu (měření jednotlivých části plodu, jako je průměr a obvod hlavičky, obvod bříška, délka stehenní kosti), ze které přístroj spočítá přibližný hmotnostní odhad plodu, určení množství plodové vody a uložení placenty.

Screeningové vyšetření ve III. trimestru

provádí  se mezí 30.-32. týdnem gravidity, je zaměřeno především na biometrii plodu (váhový odhad), určení polohy plodu i placenty, určení množství plodové vody a opětovné strukturální vyšetření plodu. 

Při podezření na jakoukoliv odchylku vývoje plodu při všech výše uvedených skríningových vyšetřeních odešle lékař těhotnou ženu k superkonziliárnímu vyšetření na specializované pracoviště.

Při jakýchkoliv pochybnostech o zdárném průběhu těhotenství lékař ultrazvuk provede i mimo tato období.

 

Ostatní ultrazvuková vyšetření

Screening růstové restrikce plodu (FGR) !

Vyšetření se provádí na žádost těhotné ve 36. týdnu těhotenství. Jeho náplní je jednak provedení podrobné biometrie a váhového odhadu plodu za účelem včasného odhalení případného zaostávání růstu plodu a současně zhodnocení správné funkce placenty pomocí Dopplerovského (viz níže) vyšetření pupečníkových arterií a střední mozkové arterie plodu za účelem odhalení případné hrozící hypoxie (nedostatečného zásobení kyslíkem) plodu.
Takto jsme schopni včas zachytit selhávající funkci placenty a z toho vyplývající ohrožení plodu v předporodním období s výrazně vyšší přesností než pomocí tradičního monitorování srdečních ozev plodu (tzv.kardiotokografie).
Toto vyšetření není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění - viz Ceník.

Dopplerovské vyšetření (flowmetrie) - jde o měření průtoků cévami pupečníku či cévami (zpravidla mozku) plodu k ověření dobré funkce placenty a výživy plodu

Ultrazvukové vyšetření jako součást prenatální diagnostiky - někdy je z různých důvodů nutné odebrat na vyšetření vzorek plodové vody (amniocentéza), placenty (CVS) či pupečníkové krve (kordocentéza). Odběr prováděný pod kontrolou ultrazvuku tak minimalizuje riziko poranění plodu. Tato vyšetření jsou prováděna zpravidla na specializovaných pracovištích.

Cervikometrie - jedná se o měření délky čípku děložního pomocí vaginální ultrazvukové sondy k posouzení rizika předčasného porodu

3D/4D ultrazvuk 3D/4D ultrazvuk umožňují speciální ultrazvukové přístroje na základě počítačového zpracování signálu. Jedná se prostorové statické zobrazení plodu (3D) či prostorové dynamické (pohybující se v čase - 4D) zobrazení plodu prakticky v kterékoliv fázi gravidity. Také tato metoda je využívána k diagnostice některých vrozených vad plodu a s ohledem na věrnost a atraktivnost zobrazení nenarozeného dítěte je také velmi komerčně oblíbena.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti